โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-02-05T06:15:34+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล

-ว่าง-
-ว่าง-หัวหน้าสำนักงาน

การเงินบัญชี

น.ส.ซารินา หมาดรา
น.ส.ซารินา หมาดราเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 (บ/ช)
นายสมชาย หมาดรา
นายสมชาย หมาดราเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 4 (ธุรกิจ)
นายบุญเอก อิศโร
นายบุญเอก อิศโรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 (ก/ง)

งานธุรการ

นายณรงค์ศักดิ์ ทองคำ
นายณรงค์ศักดิ์ ทองคำเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายอับดุลมานัพ หมาดเหยด
นายอับดุลมานัพ หมาดเหยดเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
 นายสมชาญ ตรีมิน
นายสมชาญ ตรีมิน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1