โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-10-23T19:01:05+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล

นางสาวซารินา หมาดรา
นางสาวซารินา หมาดราหัวหน้าสำนักงาน

การเงินบัญชี

นายสมชาย หมาดรา
นายสมชาย หมาดราเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 4 (ธุรกิจ)
นายบุญเอก อิศโร
นายบุญเอก อิศโรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 (ก/ง)
นายสมชาย หมาดรา
นายสมชาย หมาดราเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 4 (ธุรกิจ)
นายบุญเอก อิศโร
นายบุญเอก อิศโรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 (ก/ง)

งานธุรการ

นายณรงค์ศักดิ์ ทองคำ
นายณรงค์ศักดิ์ ทองคำเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายอับดุลมานัพ หมาดเหยด
นายอับดุลมานัพ หมาดเหยดเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
 นายสมชาญ ตรีมิน
นายสมชาญ ตรีมิน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1