ข่าวกิจกรรม2019-02-04T08:29:36+00:00

เลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์ ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่ (นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4  […]

ทำบุญสำนักงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล นำโดยนางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ จัดทำบุญสำนักงานฯโดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

            วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป พบปะสมาชิกสหกรณ์ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูล พร้อมตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาทิ แผ่นปูพื้นสนาม ไม้กวาดยาง เป็นต้น สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ สร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น             ในการนี้ นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ 6 ประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           ในการนี้ นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และ 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร  พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ 6 ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงจำปะดะ) ณ แปลงเกษตรกร นายรอเสด  ตาเดอิน หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในการนี้ นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล มอบหมายให้ นายสมชาย  หมาดรา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 2) ในพื้นที่จังหวัดสตูล