ข่าวกิจกรรม2019-02-04T08:29:36+00:00

” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น.                นางสาวซารินา หมาดรา  หัวหน้าสำนักงาน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  นักเรียน  ประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน  " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง "  ประจำปี 2562  โดยมีนายวีรนันทร์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีฯ  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 07.00 น. นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทร์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ณ โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ถวายสังฆทาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้มอบหมายให้นายบุญเอก  อิศโร เจ้าหน้าการเงินและบัญชี 3 นำสังฆทานไปถวายที่วัดสตูลสันตยาราม เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับหน่วยงาน

เลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์ ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่ (นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4  […]

ทำบุญสำนักงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล นำโดยนางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ จัดทำบุญสำนักงานฯโดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล