ข่าวกิจกรรม2019-02-04T08:29:36+00:00

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

            วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป พบปะสมาชิกสหกรณ์ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูล พร้อมตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาทิ แผ่นปูพื้นสนาม ไม้กวาดยาง เป็นต้น สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ สร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น             ในการนี้ นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

By |สิงหาคม 25th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ 6 ประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           ในการนี้ นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

By |สิงหาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และ 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร  พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ 6 ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงจำปะดะ) ณ แปลงเกษตรกร นายรอเสด  ตาเดอิน หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในการนี้ นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล มอบหมายให้ นายสมชาย  หมาดรา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 2) ในพื้นที่จังหวัดสตูล

By |สิงหาคม 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาตำมะลังใต้ (บ้านมั่นคง)

วันนี้ (26 กค 62) เวลา 08.30 น. นางสาวซารินา หมาดรา  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูลเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาตำมะลังใต้ (บ้านมั่นคง) เพื่อเก็บขยะรอบๆ หมู่บ้าน

By |กรกฎาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

FMO Big Cleaning Day

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล จัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

By |กรกฎาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจารุวัฒน ์เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

By |กรกฎาคม 24th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments