ข่าวกิจกรรม2019-02-04T08:29:36+00:00

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ไตรมาสที่ 2

วันศุกร์ ที่่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวซารินา  หมาดรา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

By |เมษายน 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562

วันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวซารินา  หมาดรา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

By |เมษายน 25th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

งานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day)

วันนี้ 22 เมย.62 นางสาวซารินา หมาดรา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

By |เมษายน 22nd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและคณะได้เข้ามาเยี่ยมสถานที่ การใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ และการบันทึกข้อมูลเรือประมง

          เวลา  10.30 น.  ทางสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  โดยนางสาวซารินา  หมาดรา  รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ร่วมด้วยหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล  ให้การตอนรับ  ดร. คณิศร์  นาคสังข์   ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และคณะ  ในการเยี่ยมชมสถานที่ การใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ  การบันทึกข้อมูลเรือประมงต่างประเทศ  และสินค้าสัตว์น้ำที่บรรจุหีบส่งออก-นำเข้า  เพื่อช่วยผลักดันให้ท่าเทียบเรือประมงสตูล เป็นท่าเทียบเรือหลักในการส่งออก-นำเข้า สินค้าสัตว์น้ำ

By |กุมภาพันธ์ 27th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

กิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

          นางสาวซารินา  หมาดรา  รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก  ประจำปี  2562  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  วันเสาร์ที่  12  มกราคม  2562  ตั้งแต่เวลา  07.30-12.00 น. ในการนี้  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมายให้จัดซุ้มผลไม้  เพื่อแจกเด็กๆ  ในกิจกรรมวันเด็กในวันดังกล่าว  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

By |มกราคม 12th, 2562|Categories: ข่าว อสป.|0 Comments

การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

          สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล  เปิดจุดบริการประชาชน  ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ณ  ด่านกักกันสัตว์สตูล  ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  ตั้งแต่วันที่  28  ธันวาคม  2561 - 2  มกราคม  2562  บริการ น้ำดื่ม กาแฟ ที่พักรถ และต้นกล้าพันธุ์ผัก           ในการนี้  นางสาวซารินา  หมาดรา  รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ได้มอบหมายให้นายสมชาย หมาดรา  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมภารกิจการให้บริการ  ณ  ศูนย์บริการประชาชน  ช่วงวันหยุดเทศการปีใหม่  2562

By |ธันวาคม 29th, 2561|Categories: ข่าว อสป.|0 Comments