ข่าวกิจกรรม2019-02-04T08:29:36+00:00

งานวันดินโลกและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

วันนี้ 12 ธค.2562 เวลา 10.00 น. นางสาวซารินา  หมาดรา  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมเปิดงานวันดินโลกและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน

ตรวจสุขอนามัยประจำปี 2562

วันที่ 7 ธันวาคม 2562               นางสาวซารินา  หมาดรา  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ฝ่ายตรวจรับรองโรงงาน เพื่อเข้าตรวจประเมินสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมงสตูล ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กรมประมงประกาศ เพื่อติดตาม รักษามาตรฐานสินค้าประมงให้อยู่เกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค และรับรองท่าเทียบเรือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อกำหนดของกรมประมง

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาท่าเทียบเรือตำมะลัง

วันที่ 5 ธันวาคม 2562  เวลา 14.00 น. นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาท่าเทียบเรือตำมะลัง เพือเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสตูล ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น.                นางสาวซารินา หมาดรา  หัวหน้าสำนักงาน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  นักเรียน  ประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน  " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง "  ประจำปี 2562  โดยมีนายวีรนันทร์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีฯ  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 07.00 น. นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทร์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ณ โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ถวายสังฆทาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้มอบหมายให้นายบุญเอก  อิศโร เจ้าหน้าการเงินและบัญชี 3 นำสังฆทานไปถวายที่วัดสตูลสันตยาราม เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับหน่วยงาน