งานวันดินโลกและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

//งานวันดินโลกและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

งานวันดินโลกและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

วันนี้ 12 ธค.2562 เวลา 10.00 น. นางสาวซารินา  หมาดรา  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมเปิดงานวันดินโลกและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน

Leave A Comment