ตรวจสุขอนามัยประจำปี 2562

//ตรวจสุขอนามัยประจำปี 2562

ตรวจสุขอนามัยประจำปี 2562

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

              นางสาวซารินา  หมาดรา  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ฝ่ายตรวจรับรองโรงงาน เพื่อเข้าตรวจประเมินสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมงสตูล ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กรมประมงประกาศ เพื่อติดตาม รักษามาตรฐานสินค้าประมงให้อยู่เกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค และรับรองท่าเทียบเรือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อกำหนดของกรมประมง

Leave A Comment