กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาท่าเทียบเรือตำมะลัง

//กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาท่าเทียบเรือตำมะลัง

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาท่าเทียบเรือตำมะลัง

วันที่ 5 ธันวาคม 2562  เวลา 14.00 น. นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาท่าเทียบเรือตำมะลัง เพือเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสตูล ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

Leave A Comment