” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2562

//” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2562

” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น.

               นางสาวซารินา หมาดรา  หัวหน้าสำนักงาน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  นักเรียน  ประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน  ” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง “  ประจำปี 2562  โดยมีนายวีรนันทร์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีฯ  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล

Leave A Comment