การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

///การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

          สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล  เปิดจุดบริการประชาชน  ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

ณ  ด่านกักกันสัตว์สตูล  ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  ตั้งแต่วันที่  28  ธันวาคม  2561 – 2  มกราคม  2562  บริการ น้ำดื่ม กาแฟ ที่พักรถ และต้นกล้าพันธุ์ผัก

          ในการนี้  นางสาวซารินา  หมาดรา  รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ได้มอบหมายให้นายสมชาย หมาดรา  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

เข้าร่วมภารกิจการให้บริการ  ณ  ศูนย์บริการประชาชน  ช่วงวันหยุดเทศการปีใหม่  2562

By |2019-01-09T07:55:00+00:00ธันวาคม 29th, 2561|ข่าว อสป.|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment