กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

//กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 07.00 น. นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทร์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ณ โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

Leave A Comment