ถวายสังฆทาน

//ถวายสังฆทาน

ถวายสังฆทาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้มอบหมายให้นายบุญเอก  อิศโร เจ้าหน้าการเงินและบัญชี 3 นำสังฆทานไปถวายที่วัดสตูลสันตยาราม เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับหน่วยงาน

Leave A Comment