เลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์

//เลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์

เลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์ ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

Leave A Comment