รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

/, ไม่มีหมวดหมู่/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

            วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป พบปะสมาชิกสหกรณ์ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูล พร้อมตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาทิ แผ่นปูพื้นสนาม ไม้กวาดยาง เป็นต้น สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ สร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

            ในการนี้ นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

Leave A Comment