ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และ 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

/, ไม่มีหมวดหมู่/ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และ 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และ 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร  พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ 6 ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงจำปะดะ) ณ แปลงเกษตรกร นายรอเสด  ตาเดอิน หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ในการนี้ นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล มอบหมายให้ นายสมชาย  หมาดรา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 2) ในพื้นที่จังหวัดสตูล

Leave A Comment