FMO Big Cleaning Day

FMO Big Cleaning Day

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล จัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

Leave A Comment