การแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

//การแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

การแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจารุวัฒน ์เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

Leave A Comment