กิจกรรมกาแฟยามเช้า ไตรมาสที่ 2

//กิจกรรมกาแฟยามเช้า ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ไตรมาสที่ 2

วันศุกร์ ที่่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวซารินา  หมาดรา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

Leave A Comment