งานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day)

//งานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day)

งานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day)

วันนี้ 22 เมย.62 นางสาวซารินา หมาดรา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

By |2019-04-25T07:19:39+00:00เมษายน 22nd, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment