ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและคณะได้เข้ามาเยี่ยมสถานที่ การใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ และการบันทึกข้อมูลเรือประมง

//ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและคณะได้เข้ามาเยี่ยมสถานที่ การใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ และการบันทึกข้อมูลเรือประมง

ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและคณะได้เข้ามาเยี่ยมสถานที่ การใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ และการบันทึกข้อมูลเรือประมง

          เวลา  10.30 น.  ทางสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  โดยนางสาวซารินา  หมาดรา  รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ร่วมด้วยหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล  ให้การตอนรับ  ดร. คณิศร์  นาคสังข์   ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และคณะ  ในการเยี่ยมชมสถานที่ การใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ  การบันทึกข้อมูลเรือประมงต่างประเทศ  และสินค้าสัตว์น้ำที่บรรจุหีบส่งออก-นำเข้า  เพื่อช่วยผลักดันให้ท่าเทียบเรือประมงสตูล เป็นท่าเทียบเรือหลักในการส่งออก-นำเข้า สินค้าสัตว์น้ำ

By |2019-03-08T07:53:16+00:00กุมภาพันธ์ 27th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment