การประชาสัมพันธ์

/การประชาสัมพันธ์

” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น.       [...]

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 07.00 น. นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล [...]

ถวายสังฆทาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้มอบหมายให้นายบุญเอก  อิศโร [...]

เลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท่านรองผู้ว่าฯ วงศกร นุ่นชูคันธ์ [...]

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่ (นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ [...]

ทำบุญสำนักงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล นำโดยนางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ จัดทำบุญสำนักงานฯโดยมีแขกผู้มีเกียรติ [...]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

            วันที่ 25 สิงหาคม 2562 [...]

ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ [...]

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และ 6 (นางอุมาพร พิมลบุตร) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร  พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ [...]

กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาตำมะลังใต้ (บ้านมั่นคง)

วันนี้ (26 กค 62) เวลา 08.30 น. นางสาวซารินา หมาดรา  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูลเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาตำมะลังใต้ [...]