Home2019-02-04T08:37:49+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงสตูล ตั้งอยู่ที่ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ต่อเนื่องจากเส้นทางสายสตูล-เกาะนก ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 106 ไร่ ระยะทางจากตัวเมืองสตูลถึงท่าเทียบเรือประมงประมาณ 8 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 980 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2519 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2521 โดยใช้งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2518 เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท และงบประมาณลงทุนขององค์การสะพานปลา ปี 2518 เป็นเงิน 1,827,000.00

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันดินโลกและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

วันนี้ 12 ธค.2562 เวลา 10.00 น. นางสาวซารินา  หมาดรา  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เข้าร่วมเปิดงานวันดินโลกและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ [...]

ตรวจสุขอนามัยประจำปี 2562

วันที่ 7 ธันวาคม 2562             [...]

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาท่าเทียบเรือตำมะลัง

วันที่ 5 ธันวาคม 2562  เวลา 14.00 น. นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล [...]

” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น.       [...]

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 07.00 น. นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล [...]

ถวายสังฆทาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562  :  นางสาวซารินา  หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ได้มอบหมายให้นายบุญเอก  อิศโร [...]